مقالات

بودجه بندی درس ها در آزمون سراسری

گروه: عمومی ۲۲ مهر ۱۳۹۳

یک داوطلب کنکور باید بداند و آگاه باشد که سوال های هر درس در آزمون سراسری چگونه تقسیم بندی میشود؛ مثلا در درس فیزیک سهم هر کدام از کتاب ها ( 1 ، 2 ، 3 و 4 ) چقدر است و هر کدام از فصل ها حدودا چند سوال را به خود اختصاص می دهند.

یا مثلا در ترکیب  تست های ادبیات آزمون سراسری  همیشه 2 سوال املاء ، 3 سوال تاریخ ادبیات ، 8 سوال قرابت معنایی و... ثابت است.

آشنایی با این تقسیم بندی به شما کمک میکند تا نحوه درس خواندنتان را تنظیم کرده و اولویت بندی خود را مشخص کنید .

در درس عربی که تخصص  اینجانب هم هست  ماجرا به این ترتیبه :

از 25 سوال عربی : 8 سوال اول آزمون ، ترجمه و تعریب - 4 سوال درک مطلب ( مفهوم متن ) - حرکت گذاری،  2 سوال - التحلیل الصرفی، 3 سوال (2سوال فعل و یک اسم ) - فعل ( اعلال ، معلول و مجهول ) ، 1 تا 2 سوال - 5،6 سوال آخر هم مختص نحو (منصوبات و مرفوعات ...)

برای آگاهی از تقسیم بندی درس های دیگردر آزمون سراسری باید صفحات اول کتاب کارنامه ی اندیشه ی فائق را ورق بزنید...


مولف: ایاد فیلی