مقالات

فهم عمومی از علم و تکنولوژی 4
گروه: عمومی ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
مقدمه در چهارمین بخش از مجموعه مقالات "فهم عمومی از علم و تکنولوژی" به یکی از مشهورترین موضوعات علم کاذب (دانش نما، شبه علم یا pseudoscience) در سالهای اخیر می پردازیم. موضوع شعور بلورهای آب و تاثیر افکار و واژگان در ایجاد اشکال هندسی زیبا و زشت، …


فهم عمومی از علم و تکنولوژی 3
گروه: عمومی ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
مقدمه در قسمت های پیشین نشان دادیم مجریان برنامهء فریب عمومی با جعل و سوء استفاده از ناآگاهی عمومی از علم و گسترهء واژگان علم و فلسفه، به جهت اثبات درستی محصولات و خدمات اغواگرانه، به گونهء زایدالوصفی اصرار دارند محتوای برنامه خود را "علمی" …


فهم عمومی از علم و تکنولوژی 2
گروه: عمومی ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
شاخص های فهم عمومی از علم و فن آوری مسائل و چالش های ناشی از پیشرفت روزافزون علم  و فناوری طیف وسیعی از مسائل را در بر می گیرد: از مسائل زیست محیطی و حفظ حیات انواع در سطح کره زمین تا مسائل اخلاقی مرتبط با فناوری های جدید مانند انرژی هسته ای و …


فهم عمومی از علم و تکنولوژی 1
گروه: عمومی ۱۴ فروردین ۱۳۹۲
چکیده همه ساله اخبار  حیرت آوری از کسانی که به طلسم، سرکتاب باز کردن، فال‌گیری و کف‌بینی، رمالی، جادوگری و غیب‌گویی، اسپند، مهرهء مار، نحوست یا شگون اعداد، زدن ضربه به تخته برای ردّ بلا، خوش یُمنی نعل اسب و نحوست گربهء سیاه، صبر کردن …