دانلودها

55

سوالات خارج از کشور 93 (دفترچه عمومی)گروه دانلود: آزمون‌ها
تعداد دانلود: ۳۴۱
54

پاسخنامۀ آزمون های پایانی کتاب دیفرانسیل، انتگرال و ریاضیات پایهگروه دانلود: آزمون‌ها
تعداد دانلود: ۱۷۲۶
این پاسخنامه ضمیمه ای برای کتاب دیفرانسیل و شامل پاسخنامۀ تشریحی آزمون های پایانی …
52

سخن مدیر مسئول انتشارات با کنکوری هاگروه دانلود: سخن مشاوران
تعداد دانلود: ۱۲۷۵
این گفتار سخنی مشاوره ای است که توسط آقای ایاد فیلی مدیر مسئول انتشارات اندیشۀ …
51

آزمون سراسری 93 گروه علوم ریاضی و فنیگروه دانلود: آزمون‌ها
تعداد دانلود: ۶۸۷
50

آزمون سراسری 93 گروه علوم تجربیگروه دانلود: آزمون‌ها
تعداد دانلود: ۵۷۹
49

آزمون سراسری 93 گروه علوم انسانیگروه دانلود: آزمون‌ها
تعداد دانلود: ۴۱۳
48

آزمون سراسری 93 گروه هنرگروه دانلود: آزمون‌ها
تعداد دانلود: ۲۷۴
47

آزمون سراسری 93 گروه زبانگروه دانلود: آزمون‌ها
تعداد دانلود: ۳۷۴
46

تحلیل دروس رشتۀ علوم تجربیگروه دانلود: مشاورۀ دروس
تعداد دانلود: ۱۶۳۱
در این فایل بودجه بندی کتاب های منبع آزمون سراسری ، حدود میانگین درصد دروس در چند …