دانلودها

45

تحلیل دروس رشتۀ ریاضی و فنیگروه دانلود: مشاورۀ دروس
تعداد دانلود: ۱۵۹۸
در این فایل بودجه بندی کتاب های منبع آزمون سراسری ، حدود میانگین درصد دروس در چند …
44

سوالات خارج از کشور 92 ( دفترچه عمومی)گروه دانلود: آزمون‌ها
تعداد دانلود: ۷۳۷
43

کارنامۀ 92 (تجربی)گروه دانلود: مشاورۀ دروس
تعداد دانلود: ۱۰۴۶
این فایل دربرگیرندۀ تعدادی از کارنامه های شرکت کنندگان آزمون سراسری 92 (گروه …
42

کارنامۀ 92 (انسانی)گروه دانلود: مشاورۀ دروس
تعداد دانلود: ۴۰۲
این فایل دربرگیرندۀ تعدادی از کارنامه های شرکت کنندگان آزمون سراسری 92 (گروه …
41

کارنامۀ 92 (ریاضی)گروه دانلود: مشاورۀ دروس
تعداد دانلود: ۸۸۵
این فایل دربرگیرندۀ تعدادی از کارنامه های شرکت کنندگان آزمون سراسری 92 (گروه …
39

سوالات خارج از کشور 92 (زمین شناسی)گروه دانلود: آزمون‌ها
تعداد دانلود: ۳۱۸
38

سوالات خارج از کشور 92 (زیست شناسی)گروه دانلود: آزمون‌ها
تعداد دانلود: ۴۳۰
37

حذفیات کنکور 93گروه دانلود: مشاورۀ دروس
تعداد دانلود: ۶۷۲
36

آقای عزیز آبادیگروه دانلود: سخن مشاوران
تعداد دانلود: ۶۳۵