گالری عکس های 28 امین نمایشگاه بین المللی کتاب

 

 

 

آقای عزت الله مشفق عزیز،از دبیران خاطره ساز ریاضیات و مولف بانک تست ریاضیات گسسته

 

 

دکتر علی احمد نیا ، نویسنده کتب ادبیات اندیشه فائق

 

 

مهندس احمد مصلایی مولف کتاب های زیپ فیزیک اندیشه فائق