محصولات

جستجو
نمایش مرتب بر اساس تعداد

زیپ عربیناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: ایاد فیلی
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۰۵,۰۰۰ ریال

زیپ فیزیک پایهناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: احمد مصلایی
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۷۲,۵۰۰ ریال

زیپ فیزیک پیش دانشگاهیناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: احمد مصلایی - شاهین اقبال - علی اکبر ساداتیان
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۷,۵۰۰ ریال

زیپ هندسه تحلیلی و جبر خطیناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: محمد طاهر شعاعی - سعید قندچی - علی سعیدی زاد
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۳۵,۰۰۰ ریال