محصولات

جستجو
نمایش مرتب بر اساس تعداد

ریاضیات گسسته و جبر‌و‌احتمالناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: عزت الله مشفق-حمیدرضا پوراشرفی-سعید قندچی-علیرضا خطیبی
قیمت : ۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۹۵,۰۰۰ ریال

زیپ دین و زندگیناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: محمد کریمی - احسان هندی
قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

زیپ ریاضیات تجربیناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: نصیر کریمی
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

زیپ ریاضیات گسسته و جبر و احتمالناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: نوید مجیدی
قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۴۲,۵۰۰ ریال

زیپ زبان انگلیسیناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: علیرضا جابری
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

زیپ زیست شناسی 1ناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: آیناز نورافکن
قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

زیپ زیست شناسی 2ناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: آیناز نورافکن
قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

زیپ زیست شناسی پیش دانشگاهیناشر: انتشارات اندیشه فائق
نویسنده: آیناز نورافکن
قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰,۰۰۰ ریال